Srpska filmska asocijacija proširuje svoj medjunarodni uticaj

Film Locations Database

Tokom novembra meseca Srpska filmska asocijacija dobila je dva veoma značajna priznanja za svoj rad na pozicioniranju Srbije kao poželjne destinacije za internacionalne filmske projekte – postala je clan Evropske asocijacije EUFCN i izabrana je za člana upravnog odbora AFCI.

SFA je postala punopravni član evropske mreže filmskih komisija EUFCN (www.eufcn.net), profesionalne mreže 87 komisija iz 27 zemalja koja podržava i promoviše evropsku kulturu i posebno evropsku filmsku industriju. Ovime je asocijacija producentskih kuća i filmskih radnika koja radi na privlačenju međunarodnih projekata da koriste Srbiju kao lokaciju za snimanje postala ravnopravni partner sa svojim evropskim kolegama.U isto vreme je, posle veoma uspešnog učešća na Cineposium-u u Južnoj Koreji prošlog meseca, izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Ana Ilić izabrana za člana Odbora direktora AFCIglobalne asocijacije filmskih komisija (www.afci.org). Ovaj Odbor broji deset članova, od čega su samo tri iz evropskih filmskih komisija, a Srpska filmska asocijacija je jedini predstavnik iz istočne Evrope koji je ušao u najviše upravljačko telo u istoriji ove organizacije. Ovo je još jedno priznanje da je Srbija konkurentna i privlačna destinacija za snimanje filmova, ali i dokaz da je SFA kao organizacija za veoma kratko vreme svog postojanja postigla dobar ugled i kredibilitet među  kolegama iz celog sveta.

U svojoj kandidaturi Ana je ukazala na značaj proširenja zajednice filmskih komisija i istakla da one treba da prate potrebe industrije u današnjim nestabilnim ekonomskim trendovima, da se mora još podići svest o značaju i ulozi filmskih komisija kao i da se istočna Evropa mora posmatrati u svakom smislu kao ozbiljan produkcijski centar.

 “Veoma smo počastvovani nominacijom, a to što sam izabrana kao predstavnica jedne male zemllje – smatram pravom privilegijom. Ovo je odličan pokazatelj našeg uspeha, budući da smo kao organizacija veoma mladi i da poslujemo tek nešto više od četiri godine. Smatram da će moje učešće u radu Odbora doneti jedan novi pristup, iz istočne Evrope, koja je sve značajnija u filmskoj industriji, ali do sada nije imala svog predstavnika u telima koja donose odluke u AFCI. Region istočne Evrope je postao snažan partner za međunarodne klijente i može biti važan partner u zajednici filmskih asocijacija ali ipak tu mnoge zemlje nemaju filmske asocijacije ili tek počinju da ih formiraju.  Drago mi je što je moja zemlja pionir u ovom procesu i nadam se da će inspirisati i druge zemlje da se pridruže” – istakla je Ana Ilić.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d