Najbrže snimljeni muzički spot

Početkom februara francuska grupa Siska je objavila spot za pesmu Unconditional Rebel. Ovaj spot je privukao pažnju gledaoca jer je snimljen za 5 sekundi. Spot je snimljen Phantom kamerom brzinom 1000 fps-a. Kada je usporen, ovih 5 sekundi realnog vremena se pretvorilo u tri i po minuta usporenog snimka.

Spot sadrži i kompjuterski generisane specijalne efekte, ali većina stvari je urađena na setu.

Spot je snimljen tako što su učesnici u spotu planski poređani pored puta u dužini od oko 80 metara, a automobil u kojem se nalazila kamera je pored njih prošao brzinom od 50 km/h.

Pre snimanja samog spota je urađena previzuelizacija. Režiser  Guillaume Panariello je konsultovao VFX supervisora Benoît Maffone koji je izradio 3D model scene na osnovug kojeg je  režiser mogao da osmisli celu scenu i koreografiju. Cela scena je podeljena u nekoliko zona gde je svaka zona odgovarala određenom delu pesme. Posle složenih matematičkih proračuna i simulicija određena je brzina kojom automobil treba da se kreće.

I ako bi smo pomislili da je u pitanju jedan snimak, u stvari su u pitanju dva sastavljena snimka. Ovo je urađeno zbog ograničenja kamere da uradi veliki broj frejmova u jednog sekundi, ali režiser nije otkrio gde je ovaj rez napravljen.

Previzuelizacija scene
Previzuelizacija scene

Nekoliko dana kasnije je objavljena i 3D verzija spota.

Ali i pogledajte kako izgleda spot u realnom vremenu.

Spot grupe Siska nije prvi  urađeni eksperimentalni video ove vrste. Adam Magyar je snimio iz voza ljude dok čekaju na stanici metroa. Više o njegovom snimanju možete saznati u Medium članku, u kome je detaljno opisao kako je snimao i sa kojim se izazovima suočavao.

Takođe je i muzička grupa 22 snimila spot iz voza koji se kretao brzinom od 80 km/h. Ceo spot je snimljen za 2,7 sekunde sa Phantom Miro pri 1380 fps-a.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: