Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u Srbiji u 2016. godini.

Start-ap krediti dodeljuju se firmama koje su registrovane u prethodne dve godine, dok se inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine, počev od datuma objavljivanja konkursa, preciziralo je ministarstvo. Dodaje se da se start-ap i inovativni krediti odobravaju za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT – Inovativni projekat.

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre iz oblasti telekomunikacionih delatnosti. Kredit se može koristiti samo za kupovinu opreme koja ne sme biti starija od pet godina, kupovinu softvera, sredstava za repromaterijal i u svrhe plaćanja troškova zaposlenih na izradi inovativnog projekta.

Visina kredita je od 300.000 do 1,5 miliona dinara za preduzetnike i od 500.000 do tri miliona dinara za pravna lica. Rok otplate je do četiri godine, a kamata 1% na godišnjem nivou

Više informacija o konkursu pročitajte http://www.ekapija.com/website/sr/page/1374817

i

http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-start-ap-i-inovativnih-kredita-2016/?lang=lat

Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT usvojena je 26. februara 2016. godine.

Zahvaljujemo se Dobrili Sudimac-Mratinković, što nam je na ovo skrenula pažnju.

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: