Video Insajder – 3Lateral

3Lateral je izgrađen na želji za kreiranjem likova i stvorenja sa posebnim fokusom na razvoju tehnologije omogućavajući besprekornu i stvarnu digitalizaciju ljudskih likova.

Okuplja najraznovrsnije profile ljudi s obzirom na to da je industrija koja spaja naizgled nekompatibilne veštine – buntovnu umetnost i disciplinovanu inženjersku praksu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: