Ocean Tool, Igora Žanića

Predstavljamo vam Ocean Tool 0.3 za Houdini,

U pitanju je alatka za kreiranje realističnog okeana, tj. vodene površine, koju razvija Igor Žanić, FX TD.

  • Pitali smo ga da nam kaže malo više o tome.

Trenutno radim na Ocean Toolkit-u, kako bi mogao da ga koristim u
produkciji.

Ovo je tek početna faza, ali ovo su neke mogućnosti:
U samom viewportu imate plane grid, na kojem u zavisno od rezolucije grida možete realtime da gledate kako se ponaša vaš okean, i da nameštate parametre
u odnosu na vaš objekat ili scenu, zatim imate kontrole za dodatne mape kao što je height map i foam map.

Kada završite sa podešavanjem okeana,
svi parametri se automatski prebacuju na ocean displacment shader. Foam i mist partikli se generišu iz foam mape koju podešavate u samom viewport-u.

Neke od kontrola:

-Ocean surface preview and displacement shader

– big wakes
– median wakes
– small wakes
– Ocean foam
– Ocean mist


Breakdown video možete naći na:

igorfx.com/ocean/ocn_tool_v0.3_breakdown.mov

 

Viewport

Ocean surface preview and dispalacement shader

 

Maps

 

Emition

%d bloggers like this: