Telekom Slovenije, Igor Vuković

Odlična fotografija za spot za Telekom Slovenije. Direktor fotografije je Igor Vuković sa rediteljem Raoul Paulet-om, a za produkciju Super16.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: