The Source Filmmaker

The Source Filmmaker

Alat za real time animaciju, režiju i montažu filmova u Source game engine-u, proizvedena od strane poznate softverske kompanije Valve.

%d bloggers like this: