Matt Middleton, CG supervisor na Prometheus-u

Autodesk Siggraph 2012

Matt Middleton, CG Supervizor iz MPC-a, prezentuje rad koji je MPC zavrsio na Prometheus-u, na Autodesk-ovom standu na Siggraph-u.

%d bloggers like this: