Dušan Ivanović, Cinematography Showreel

Dušan Ivanović, Cinematography Showreel.

Dušan je jedan od predvodnika mlađe generacije direktora fotografije sa velikim iskustvom na filmu i u reklamnoj industriji.

%d bloggers like this: