M.I.T. Computer Program Reveals Invisible Motion in Video

M.I.T prikazuje novu metodu uveličavanja pokreta/promena snimljenih na video snimku. Kakvu će sve primenu naći u VFX-u, tek ćemo da vidimo.

%d bloggers like this: