Global and Local Contrast, Sharpness and Detail

Contrast

Ljudsko oko je izuzetno osetljivo na male promene u svetlu. Pročitajte ovaj koristan članak o kontrastu i oštrini slike.

 

%d bloggers like this: