Diplomski film Natalis dobitnik VES nagrade

Reditelji Daniel Brkovic i Jan-Marcel Kuehn dobili su VES nagradu za Vizuelne Efekte u studentskom projektu za film Natalis.

Reditelj Daniel Brkovic, pored studiranja, svoje iskustvo je sticao u kompanijama kao što su Pixomondo, Studio Soi i Framestore. O kreativnom procesu kaže: “Originalna ideja za Natalis pripada Felix Mertikat-u koji je bio sjajan dozvolivši nam da to bude baza za naš diplomski film. Morali smo da razvijemo dobar pipeline kao i individualni workflow i plugin-ove da bi realizovali ovaj projekat. Koristeći Motion i Facial capture kao i Muscle rigove imali smo mnogo nepoznanica. Presrećni smo ovom nagradom i želeli bi da se zahvalimo Institutu za Animaciju – bez njihove podrške ništa od ovoga ne bi bilo moguće.”

 Natalis je studentski diplomski film koji je nastao u Institutu za Animaciju, Vizuelne Efekte i Digitalnu Postprodukciju pri Filmskoj Akademiji Baden-Wuerttemberg.

%d bloggers like this: