VFX artisti su udruženi u solidarnosti sa svojim kolegama u filmskoj VFX industriji u celom svetu. Pogledajte prvu konferenciju ovog tipa, u kojoj se govori dosta o statusu cele industrije, kao i VFX artista.

Advertisements