Nvidia Rolls Out GRID Visual Computing Appliance for the Cloud

Da li će ova tehnologija doneti novi pristup rada u vizuelnim efektima? Nvidia predstavlja daljinski pristup GPU procesorskoj snazi.

%d bloggers like this: