After Effects i Cinema 4D – Novi Pipeline

Adobe i Maxon objavili su stratešku alijansu koja ima za cilj razvijanje i pojednostavljenje workflow-a izmedju After Effects-a i Cinema 4D paketa.

Ova saradnja ne predstavlja kupovinu niti sjedinjavanje dve kompanije već napor da dva tima najbolje saradjuju u procesu razvoja ova dva softvera. Konekcija izmedju dva paketa bila je moguća i do sada, putem plugin-a za AE koji je razvio Maxon, što razvojnom timu ostavlja prostor da koristi ovaj most ili stvori potpuno novi workflow.

Adobe After Effects i Maxon 4D već dugo predstavljaju standard u Motion Graphics industriji i korisnici pozdravljaju ovu vrstu saradnje.

%d bloggers like this: