Ncam Realtime Camera Tracking sistem

Ncam omogućava virtualnu produkciju kroz real-time praćenje pokreta kamere, osiguravajući uživo previzualizaciju okruženja, set ekstenzije i CGI elemenata direktno u kameri za vreme snimanja.

Pogledajte demo video na:

http://www.ncam-tech.com/

%d bloggers like this: