NVIDIA GRID™

NVIDIA je predstavila prvi vizualni računarski sklop (NVIDIA GRID™ Visual Computing Appliance – VCA) koji omogućava firmama da dostave ultra-brze GPU performanse bilo kojem Windows, Linux ili Mac klijentu na mreži. NVIDIA GRID™ je moćan GPU-based sistem na kome rade složene aplikacije kao što su one iz Adobe, Autodesk ili Dassault-a, i koji šalje svoj grafički izlaz preko mreže za prikaz na klijent računaru. Ovaj daljinski GPU nudi korisnicima isti bogato grafičko iskustvo koje bi dobili od posvećenih, high-end radnih stanica.

grid

NVIDIA GRID VCA nudi ogromnu fleksibilnost malim i srednjim poduzećima sa ograničenom IT infrastrukturom. Njihovi zaposleni mogu jednostavnim klikom na ikonu, kreirati virtualnu mašinu tj. radni prostor. Ovi radni prostori su za korisnika, zapravo, posvećene, high-performance GPU-based radne stanice koje se mogu se dodati, izbrisati ili preusmeriti prema potrebi.

“Dizajn firme i filmski studiji sada mogu dati svojim kreativnim timovima pristup grafički intenzivnim aplikacijama uz beskompromisne performanse, fleksibilnost i jednostavnost.” kaže Jen Hsun Huang, suosnivač i glavni izvršni direktor NVIDIA-e.

%d bloggers like this: