Oblivion, Sony F65 i Claudio Miranda

Pogledajte kako je Claudio Miranda iskoristio 21 projektor da napravi realistične efekte “u kameri”.

%d bloggers like this: