Authority FX Chroma Key za Nuke 7

Kratak pregled mogućnosti alatki za sredjivanje Chroma Key-a, iz paketa Authority FX Chroma Key plugin for Nuke 7.
Čini se vrlo koristan paket.

%d bloggers like this: