Creative Skillset

photo Creative Skillset je Engleska organizacija koja potpomaže i promoviše produktivnost i konkurentnost UK industrije na svetskom nivou.
Jedna od uloga Creative Skillset-a je pomoć onima koji žele da se pridruže VFX/Media industriji, a i onima koji su već uključeni. Predstavljamo vam njihov Youtube Channel sa mnogobrojnim savetima profesionalaca. Jedan deo saveta može da se upotrebi i u domaćoj industriji.

Evo par primera šta pored ostalog može da se pronađe na njihovom Youtube kanalu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: