GAME DEV DAN U ORGANIZACIJI SAE INSTITUTA I EIPIX ENTERTAINMENT

18. decembra u prostorijama SAE Instituta, a u saradnji sa Eipixom održano je predavanje  na temu Primena softvera u procesu izrade 3D modela. Predavanje je održao Aleksandar Nađ, Lead 3D Artist iz Eipixa.

IMG_7224

Posetioci ovog predavanja su mogli da se upoznaju sa celokupnim procesom izrade jednog 3D modela – od ideje do krajnjeg prizvoda.  Tok rada se sastoji iz nekoliko koraka: koncept, modeling, UV mapiranje, teksturisanje, rigovanje, animacija, osvetljenje i render.

Ono što je Aleksandar posebno naglasio jeste da bez jasne ideje, koncepta i izgleda modela ne treba ulaziti u ostale etape produkcije, jer ta “nesigurnost” može koštati i vremena i novca.

IMG_7228

U današnje vreme postoji postoji veliki izbor programa za svaku etapu produkcije, ali ne postoji savršeni softver. Kao što je Cinema 4D dobar za 3D motion graphic, tako nije bogodan za animaciju karaktera. Maya i 3DS Max bez kojih je nemoguće zamisliti ozbiljnu produkcijusu postali glomazni za upotrebu, neke stvari se još uvek rade “peške”, koriste mnogo resursa… S druge strane postoji Modo koji je minimalistički, ekonomičan i dosta alata su automatizovani za razlika u od Maye, pa upravo kod Moda treba očekivati porast popularnosti.

Takođe, raste popularnost minimalističkih programa u oblasti renderinga. Pored V-Ray-a i RenderMan-a, Aleksandar najviše koristi Arnold zbog veoma lakog i jednostavno  načina korišćenja.

IMG_7267

Prisutni su imali priliki da vide timelapse Aleksandrovog rada. Na primeru jednog simpatičnog robota je bilo prikazano postupak produkcije od samog koncepta preko modelinga i teksturisanja do renderinga.

Na kraju predavanja prisutni su imali priliku da pokažu svoje portfolie, ali i da se raspitaju o zapošavaljnu u samom Eipixu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: