Vodič kroz VFX za početnike – drugi deo

U prvom delu našeg vodiča kroz VFX smo vas upoznali sa procesom produkcije i zanimanjima u VFX industriji. Na osnovu toga ste mogli zaključiti da je pored umetničkih sklonosti, VFX artista mora imati i određeno tehničko razmišljanje, pa su tako određena zanimanja više tehnička nego umetnička, i obrnuto.

U nastavku drugog dela vodiča, bavićemo se temom koja sve predznanja i veštine morate da imate da bi ste bili uspešni u poslu.

 1. Runner (potrčko, šegrt) – Kao šegrt ili potrčko je dobra prilika koja omogućava da se upoznate sa okruženjem studija, kao i procesom proizvodnje. Ova pozicija podrazumeva da budete podrška ostalim artistima, kao i održavanje radnog prostora artista, snadbevanje namernicama, priprema za sastanke, održavanje i čišćenje opreme, doček i usluživanje gostiju. Ali takođe možete dobiti šansu da svoje veštine pokažete na određenom projektu kada to prilika ukaže.

Potrebne veštine:

 • razumevanje i interesovanje za VFX
 • znanje rada na računaru
 • dobre komunikacijske veštine
 • organizovanosti, samomotivacija

Potrebne kvalifikacije:

Kvalifikacije nisu toliko potrebne da bi ste bili potrčko, ali ove veštine i iskustvo su poželjne kako bi mogli da napredujete na sledeći nivo zanimanje koje vas interesuje.

2. Producent – Zadatak producenta jeste da isplanira tok projekta, predvidi troškove, da projekat bude dostavljen na vreme i da napravi profit. U početnoj fazi, producent diskutuje sa klijentima da bi bio siguran da  li VFX-u odgovara roku izrade i budžet, i da proveri da li su snimci sa seta odgovarajući kako bi VFX timovi počeli sa radom. Kad produkcija počne, producent šalje izveštaje klijentima o napretku projekta, rešavajući sve zastoje i probleme koju mogu nastti u produkciji.

Potrebne veštine:

 • upravljenje ljudima i vremenom
 • organizovanost i pedantost
 • razumevanje VFX toka produkcije
 • iskustva u radu sa FileMaker Pro, Project, Excel i Shotgun

Potrebne kvalifikacije:

Umetničko ili tehničko obrazovanje nije potrebno, ali na ovo mesto se može ući preko juniorske pozicije kao što je asistent produkcije.

Napredovanje:

Ova zanimanje je uglavnom za seniore pa zahteva dosta iskustva.

3. Modelar – Zadatak 3D artiste je  zna da modeluje i teksturiše, ali je poželjno da poznaje rigovanje, animaciju i osvetljavanje. 3D artista modeluje od rekvizita i seta do detaljne skulpture karaktera koji treba da bude teksutirsan i rigovan.

Potrebne veštine:

 • Iskustvo u modelovanju, teksturisanju, osvetljenju, itd.
 • Znanje iz 3ds Max ili Maya
 • Oko za detalj ili realizam
 • Pedantnost i metodičnostPotrebne kvalifikacije:Diploma iz umetničkih discplina je poželjna,  kao što se dizajn, kompjuterska grafika,      animacija ili film.

Napredovanje:

U zavisnosti za koju ste oblast specijalizovani, možete postati senior 3D artist, šef departmenta za modeling, teksture ili layout. Kako vaše znanje i iskustvo rastu otvara se mogućnost da postanete VFX supervizor ili vođa celog projekta od koncepta do finalnog proizvoda.

4. Animator – Pored animiranja svemirskih brodova ili borbenih aviona, animatori su uglavnom odgovorni da udahnu život CG karakterima. Posao je veoma zahtevan, odgovoran, specijalizovan i jedan od najtežih za savlađivanje. Pozicija zahteva da se prati scenario ili storibord, sinhorinizaciju dijaloga i definisanje ličnosti (psihološkog profila) karaktera.

Potrebne veštine:

 • Neki odmah otpočnu karijeru kao animatori, ali većina počnu kao 3D artisti i dalje usavršavaju svoje veštine, dok pojedini počnu i od 2D animacije.
 • Iskustvo u 2D ili 3D animaciji
 • Znanje iz modelovanja ili rigovanja je poželjno
 • Crtačke ili glumačke veštine
 • Osećaj za pokret i vreme

Potrebne kvalifikacije: Diploma iz umetničkih discplina je poželjna. Ono što se prepručuje animatorima (a što već neke firme i praktikuju) jeste da završe neki od kurseva glume.

Napredovanje:

Dobro je početi kao 2D animator ili u stop motion animaciji, pošto zahtevaju malo investicija. Većina 3D programa omogućavaju da se karakteri animiraju i riguju, a showreel ne treba da bude dobar u smislu tekstura i svetla (za to su zaduženi drugi ljudi u studiju), već da pokaže detalje koji karakteru daju život i ličnost.
Neki animatori napreduju do pozicije senior animatora, a onda postanu glavni u odseku za animaciju. Iz ove pozicije se može napredovati do CG supervizora, a onda i u VFX supervizora. Za dobrim animatorima je uvek potražnja.

5. Matte Painter  – Ima ključnu ulogu u kreiranju digitalnih okruženja i produženja scena, koje se integrišu u materijal snimljen na sceni. Ko ima veće znanje i iskustvo može da radi i koncepte kako bi pomogao u previzuelizaciji projekta.

Potrebne veštine:

 • Prvo i osnovno treba da budete umetnik, sa shvatanjem osnova umetnosti: svetlo, boje, senke, forma, perspektiva i atmosfera
 • Dobre umetniče veštine
 • Znanje Photoshopa
 • Iskustvo u programima poput NUKE i Silhouette
 • Oko za realizam i detaljePotrebne kvalifikacije:Diploma iz umetničkih discplina je poželjna,  kao što se dizajn, slikarstvo, fotografija…Napredovanje:

Portfolio sa realističnim digitalnim crtežima ili showreel koji pokazuje vaše iskustvo vam omogućavaju da napravite prve korake u poslu. Posao matte paintera vas može odvesti bilo gde: matte painteri su uglavnom senior artisti, ali je ovo dobra osnova da se postane compositor. Odavde se može postati compositing supervizor ili VFX supervizor.

6. Motion graphic dizajner – Ovaj posao uključuje sve, od uvodnih (odjavnih) špica do animiranih natpisa. Često se kombijuju 2D i 3D animacija. Motion graphic dizajneri su uglavnom uključeni u radu na televiziji i reklamama, što zahteva konstantnu dinamiku,  raznobojnost, infografike i promo spotove. U svom stvaralaštvu motion graphic dizajneri su dosta slobodni, s toga je ključno na budu daroviti i maštoviti.

Potrebne veštine:

 • Poznavanje Cinema 4D i Adobe After Effects je korisno
 • Oko za pokret, vreme i boju
 • Originalnost

Potrebne kvalifikacije:

Diploma iz grafičkog dizajna je za početak dobra osnova.

Napredovanje:

Pošto su motion graphics projekti kraći nego filmovi, artisti uglavnom rade u manjim studijima ili kao freelanceri. Veštine motion graphic dizajnera su dobre kao osnove za compositing . Motion graphics industrija se stalno razvija i studiji su u stalnoj potrazi za novim talentima.

7. Compozitor (Compositing artist) – Compositing obuhvata slojevito ređanje različitih elemnata u kadru koji su dobijeni tokom snimanja ili u postprodukciji. Radiće u procesu postprodukcije, biće potrebno da dostavite mnogo kadrova u veoma kratkom vremenskom roku i takođe da ispravite neke od grešaka ili problema koji su nastali u procesima produkcije pre vas.

Potrebne veštine:

 • Dobar vid za svetlo, boju i kompoziciju
 • Iskustvo u radu sa NUKE ili After Effects
 • Pedantnost i metodičnost
 • Razumevanje VFX toka produkcije

Potrebne kvalifikacije:

Neki od kurseva iz oblasti umetnosti ili fotografije su dobar početak za učenje osnova kompozicije i svetla.

Napredovanje:

Bitno je da pokažete svoje compositing veštine u showreel’u, koji treba da uključi snimke sa seta integrisane sa CGI, takođe je poželjan color grading i ostali efekti kako bi se dobili odgovarajući filmski rezultati. Compoziteri obično počinju kao juniori koji rade rotoskopiju ili matchmove, onda se postaje mid-level(srednji nivo) compoziter, a zatim senior compoziter ili compositing supervizor.

8. Inženjer za istraživanje i razvoj (R&D inženjer) – Glavna uloga R&D inženjera je da razvije alate koje se koriste u VFX produkciji.  Ovo uključuje sve, od kreiranju novih aplikacija i pluginova do pisanja koda koji povezuje zajedno sve elemenate produkcije, radi rešavanja problema u produkciji. Takođe se podrazumeva da pišete dokumentaciju za nove alate, podučavate korisnike i da radite sa artistima na razvoju  softvera.

Potrebne veštine:

 • Morate posedovati napredne veštine pisanja koda
 • Dobro razumevanje matematike
 • Organizovanost i metodičnost
 • Razumevanje VFX produkcije
 • Poznavanje popularnih 3D i render programa

Potrebne kvalifikacije:

Potrebna je diploma ili viša kvalifikacija iz oblasti računarskih nauka, računarskog inženjerstva, matematike ili sličnih oblasti, i iskustvo u različitim programskim jezicima kao što su  C++, Python, Java, Linux, SQL , itd.

Napredovanje:

Očigledno je da je ovo zanimanje za nekog ko je talentovan za rešavanje tehničkih i matematičkih problema, ko može da programira na visokom nivou. Potrebno je da izložite svoje iskustva u pisanju koda i pokažete svoje znanje. Prvih nekoliko godina poželjno je da radite u manjem studiju pre nego što počnete karijeru u većim. Kasnije možete postati senior R&D inženjer ili vođa tima, ili da predvodite ceo R&D odsek. Neki iskusniji inženjeri mogu da postati CG ili VFX supervizori.

8. Tehnički direktor (TD) – Uloga TD-a može biti različita od studija do studija, ali običnost zahteva umetničke i tehničke veštine, primena inženjerskih veština u rešavanju kreativnih problema, kao što je dizajniranje novih riging sistema, programiranje šejdera ili simulacija. Neki studiji imaju TD-ove koju su specijalizovanih samo za određenu oblast kao sto je rigovanje, osvetljavanje, upravljanje procesom produkcije, efekte, itd. TD je uglavnom seniorsko zanimanje i ono povezuje artiste i VFX supervizore da bi se osiguralo da projekat teče glatko i efikasno.

Potrebne veštine:

 • Iskustvo sa 3D programima i VFX produkcijom
 • Sklonost za pisanje skripti ili programiranju u C++ ili Python
 • Upućenost u tehnički aspekt (poznavanje algoritma) simulacije fluida, dinamike čestica, generisanja geomterije, rendera, itd.

Potrebne kvalifikacije:

Potrebna je diploma iz oblasti računarskih nauka, računarskog inženjerstva, matematike ili sličnih oblasti.

Napredovanje:

Kurs iz računarskih nauka ili skriptovanja je poželjan, ali reel na kraju odlučuje o vašem zapošljenju. On treba da pokaže vašu širinu znanja ili da se fokusira samo na određenu disciplinu, kao što je osvetljenje ili simulacije. TD može se specijalizovati u jednoj oblasti, kao što su simulacije, šejding, rigovanje, ili da bude generalista. Kasnije se može napredovati do CG ili VFX supervizora.

Izvor: Escape Studios

1 comment

 1. Great work Zlatko!!!

  2016-04-19 21:57 GMT+01:00 VFX Serbia :

  > Zlatko Milojičić posted: “U prvom delu našeg vodiča kroz VFX smo vas > upoznali sa procesom produkcije i zanimanjima u VFX industriji. Na osnovu > toga ste mogli zaključiti da je pored umetničkih sklonosti, VFX artista > mora imati i određeno tehničko razmišljanje, pa su tako određena z” >

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: