Boris Moškov Motion Graphics Showreel

Boris Moškov je rođen u Kotoru 1990. godine. Trenutno živi i radi u Beogradu kao freelance motion dizajner. Kombinovanjem ilustracije, animacije i 3D-a kreira video sadržaje za aplikacije, festivale i TV. Showreel obuhvata radove sa klijentima i lične projekte nastale u poslednje dve godine.

Saznajte više o Borisu na http://www.borismoshkov.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: