FDU predstavlja novi studijski program – Vizuelni efekti, animacija i gejm art

U toku letnjeg semestra ove školske godine očekuje se akreditacija osnovnih akademskih studija Vizuelni efekti, animacija i gejm art na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Novi studijski program je koncipiran kao program četvorogodišnjih studija sa obimom od 240 ESPB u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija.

Strateški partner Fakulteta je kompanija 3lateral, a podršku su pružile i mnoge druge komapnije (Ubisoft, Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft,…). Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3d tehnologija (Unreal Engine), je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta i interaktivne kompjuterski generisane slike.

Informacije o novom studijskom programu Vizuelni efekti, animacija i gejm art, koji je u pripremi, biće predstavljene u sledećim terminima:

Za sve dodatne informacije pišite na vfx.a.ga.fdu@gmail.com

Informator

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: