A tale of two Light Meters

Mark Vargo, ASC (American Society of Cinematographers)  objašnjava kako koristiti dve vrste čitača svetla.
Odličan tutorijal za sve koje bi zanimalo kako da pravilno eksponiraju sliku.

%d bloggers like this: