RnD – Naiad simulacija vode – Bazuka i Ivan Arsić

Najnoviji Naiad test naših artista Bazuke i Ivana Arsića.

Krediti:

Bazuka, simulation, shading, lighting, rendering

Ivan Arsić, compoziting

Tehnički podaci i Naiad podešavanja koji su korišćeni u ovoj simulaciji:

I7 2600k 32gb Ram

Main sim
part. count: ~30mil
mvs: 0.05
calc time: ~3min/frame

foam sim
part. count: ~32mil

Meshing
poly count: ~9mil
calc time: ~4min/frame

Rendering (Water)
Maya – Vray
calc time: ~5min (1080p)

Rendering (Foam)
Maya – Krakatoa
calc time: ~40sec (1080p)

Vimeo stranice sa ostalim testovima i radovima:

Bazuka:

http://vimeo.com/bazuka

Ivan Arsić:

http://vimeo.com/user3685246

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: