Studentski projekat vizuelizacije Logora na Crvenom krstu u Nišu

Studentski projekat vizuelizacije Logora na Crvenom krstu u Nišu – Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, modul Elektronika/Multimedijalne tehnologije.

Predstavljamo vam rezultate rada studenata našeg modula na vizuelizaciji Logora na Crvenom krstu. Koncentracioni logor na Crvenom krstu predstavlja jedan od malobrojnih sačuvanih fašističkih logora u Evropi, koji na autentičan način i danas svedoči o stradanju srpskog, romskog i jevrejskog stanovništva koje je u njemu  bilo zatvoreno  tokom nemačke okupacije Srbije od 1941. do 1944.  godine. Jedna od činjenica koje ovaj logor izdvaja od ostalih, je ta da je iz ovog logora 12. februara 1942. godine izvedeno masovno bekstvo logoraša.

Prostor logora je pretvoren u Spomen-muzej »12.februar» koji je danas u sastavu Narodnog muzeja iz Niša.  Ovom prilikom se osoblju Muzeja srdačno zahvaljujemo na saradnji.

Prezentacija je urađena u realnom vremenu, i korisnik može slobodno da se kreće po virtuelnom prostoru. U planu je snimanje pokreta (motion capture), interakcija sa karakterima i izrada aplikacije, koja će se takođe raditi u saradnji sa osobljem Muzeja i koristiti u edukativne svrhe. Naime, kretanje po virtuelnom prostoru ćemo povezati sa tekstom i  naracijom što će omogućiti da se dobiju detaljne informacije o prošlosti logora.

Studentski tim:

Nemanja Petrović

Srđan Miljković

Zlatko Milojčić

Slobodan Ilić

Ana Nikodijević

Mladen Bzčanović

Vladimir Milosavljević

Predmetni nastavnik: Nikola Stojanović

Elektronski fakultet u Nišu, na modulu Elektronika/Multimedijalne tehnologije, ove godine upisuje studente po novom, akreditovanom programu koji priprema studente za razne poslove u multimedijalnoj industriji. Više informacija i kontakt možete naći na web stranici, a aktivnosti modula možete pratiti i na Facebook stranici.

 

 

 

 

1 comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: