Light painting u filmu

Light painting (farbanjem svetlom) predstavlja fotografsku tehniku gde fotograf iscrtava (osvetljava) oblik (predmete) svetlosnim izvorom  u apsolutnom mraku (nepostoji parazitski izvor svetlosti), relativnom mraku (postoji parazitski izvor svetlosti ali čija svetlost nije vidljiva ljudskom oku; pri dužim ekspozicijama aparat detektuje svetlost izvora) ili kontrolisanom mraku (fotograf kontroliše osvetljenje scene). Drugima rečima, light painting predstavlja sve ono što nije vidljivo ljudskom oku.

Farbanjem svetlom se može podeliti u nekoliko disciplin:

Kinetic – kada fotograf pomera ili trese fotoaparat dok se šater otvoren.

Light Art Performance – kada fotograf ili model(u ovom slučaj su najčešće u pitanju plesači) izvodi koreografske pokrete, pri čemu su svetla zakačena na odredjene delove tela.

Light Drawing – kada fotograf crta odredjene oblike ili ispisuje slova. Ovo je takodje poznato pod nazivom kao light graffiti ili light writing.

Light Painting – oko samog značenja light paintinga postoji nekoliko mišljenja. Jedni se tvrde da da u light painting spadaju sve ove prethodno navedene discipline, a drugi smatraju da je light painting izdvojena discipina kada fotograf osvetljava  odredjene delove scene sa različitom ili istim bojom svetlosti.

Night fotografija (noćna fotografija) – Night fotografija se odnosi na fotogafisanje pejzaža ili panorame gradova noću. Većina fotografa uglanom fotografiše panorame gradova, ali se i veoma zanimljive fotografije dobijaju fotografisanjem pejzaža po punoj mesečini.

Istorija light painting fotografije počinje 70-tih godina 19. veka. A njenoj popularnosti je doprineo Pablo Pikaso koji u saradnji sa Gjon Mili uradio autoportrete. Danas u svetu postoji međunarodna organizacija light painting fotografa (LPWA – Light Painting World Alliance), koja okuplja preko 200 light painting fotografa širom sveta. Zahvaljući ovoj organizaciji održavaju se međunarodne izložbe (Moskva, Hong Kong, Pariz…), razmenjuju se iskustva, olakšava se klijentima da odaberu odgovarajućeg light paintera, itd. Jedna od zanimljivih činjenica vezana za LPWA jeste da u propozicijama konkursa za izložbe, prvo i osnovno pravilo je da je zabranjeno manipulisanje fotografija u Photoshop, osim globalne korekcije. Ovo pravilo je uvedeno da bi članovi neprekidno usavršavali svoje tehnike, davali neke originalne ideje i rešenja, a pre svega pokazivali svoje znanje i veštinu. Čak, pojedini članovi rade SOOC (Straight Out Of Camera), gde fotografija ne ulazi u proces postprodukcije tj prezentuje se onakva kakva je dobijena u aparatu.

Slit scan u fotografiji

Light painting fotografija nema samo primenu u fotografiji već i na filmu.  Spojem light paintinga i slit scana, Douglas Trumbull dobija nezaboravni svetlosni efekat u Star Gate sekvenci u Kjubrikovom filmu “2001: Odiseja u svemiru”. Slit scan je fotografska tehnika u kojoj se tokom trajanja ekspozicije kretanjem horizontalnog ili vertikalnog uskog proreza postevljnog ispred objektiva dobijaju izobličeni oblici predmeta koji se kreću na sceni. U fotografiji se prorez pomera dok aparat miruje, dok u filmu prorez mirije dok se kamera pomera od/ka prorezu.

Na slici je prokazan princip rada slit scana koji je korišćen u Odiseji. Ispred kamere koja se nalazila na control motion sistemu postavljen je zastor sa prorezom u sredini. Iza zastora se nalazila providna tabla po kojoj su iscrtana grafika u raznim bojama, a iza table se nalazio izvor svetlosti. Tabla se nalazila na control motion sistemu koji je bio u sinhronizaciji sa control motion sistemom kamere. Kada se šater otvori, kamera bi se kretala u pravcu proreza. Posle svake ekspozicije od 60 sekundi, tabla bi se samo malo pomerila iz leva udesno i na taj način bi se stvarao utisak letenja kroz zvezdanu kapiju. Ista ova tehnika je primenjena u Dr. Who, Zvezdanim stazama i mnogim drugim filmovima. Više o slit scanu možete saznati na predavanju Douglas Trumbulla. U današnje vreme je lako realizovati pomoću računara slit scan, ali u kućnoj radinosti može se realizovati pomoću lego kockica , programibilnog kola i step motora.

Slits can1

Light painting nije našao samo primenu u filmu, već i u komercijalnim projektima.

Patrick Rochon je krirao promotivne fotografija za Infiniti automobile.

Takođe, jedan komercijalni light painting projekat je uradio MPC u saradnji sa Marshmallow Laser Feast (MLF). Pomoću motion control sistema na kojima se se nalazili kamera i ekran uspeli su iscrtaju konture struja vetra oko automobila. Making of ovog projekta možete videti na ovom linku.

Zanimljivo je da se pomoću light paintinga se možete uraditi i stop motion animacija. Momci iz Lichtfaktor su vodeći u tome. Pored toga što su do perfekcije doveli svoju light painting stop motion animaciju, uspeli su da posle skoro godinu dana eksperimentisanja urade video light painting u 4k rezoluciji, bez upotrebe efekata u nekom od programa. Svoj real time video light paintin koriste i za izovođenje multimedijalnih performansa.

Jedan od poznatih lightpaintera je i Eric Pare. Njegov rad se odlikuje primenom bullet time efekta u light paintigu od koga prave video snimke i gif animacije.

Takođe, pomoću light paintinga se može kreirati i crna rupa iz Interstellar. Naravno, ne može se sve izvesti iz jedne ekspozicije i zahteva upotrebu AE-a i PS-a.

Treba napomenuti da postoji mnogo alata (četkice, svetla, trake…) koji se koriste u light paintingu. Ali jedan od najzanimljivijih je Pixelstick, pomoću kojeg se vrši fotorealistično iscrtavanje fotografija ili oblika. BBC je u emisiji o klimatskim promenama iskoristio pixelstick kako bi voditeljka iscrtala grafikon koji prikazuje promenu temperature kroz godine. Ovo je uradjeno pomocu fotoaparata koji je snimao ono sto iscrtava pixelstick i kamere koja je snimala voditeljku. U postprodukciji je pomoći motion tracking i rotoskopije fotografija uklopljena u video.

Na kraju, UNESCO je 2015. godinu proglasio za godinu svetlosti, a ko želi da više sazna o lightpaintinu neka poseti lightpaintingphotography.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: